باشگاه سرمایه گذاری

باشگاه سرمایه گذاری

باشگاه سرمایه گذاران  مجموعه اي است متشكل از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غير ايراني، دولتي يا غير دولتي، كه با توجه به مهارت حرفه اي و رشته تخصصي خود، با محوريت حمایت و هدايت مركز و در تعامل با يكديگر، ماموريت ها و اهداف مركز را دنبال مي نمايند و به عنوان بازوی سرمایه گذاری شتابدهنده عمل می کند.

اهداف:

  • شناسايي و احصا فعالان اقتصادي موفق در گستره استان و همچنين سرمايه گذاران متمايل به امر سرمايه گذاري
  • شناخت فرصتهاي جديد تجاري
  • توسعه و خلق خدمات جدید از طریق شناسایی خواسته ها و نیازهای سرمایه گذاران
  • امکان سرمایه‌گذاری متنوع و مدیریت حرفه‌ای
  • افزایش نقدشوندگی سرمایه‌گذاری
  • ذخيره اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده

پیوستن به شبکه سرمایه گذاران: اگر به دنبال سرمایه گذاری کم خطر هستید، ما شما را به استارتاپ­ های قوی و با انگیزه، که تحت آموزش های حرفه ­ای قرار گرفته و مسیر موفقیت خود را به خوبی شناخته ­اند وصل می­کنیم. لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.