باشگاه

counter-03

باشگاه مشاوران و منتورها

ارزش اصلی نیروی غرب در شبکه گسترده منتورهای حرفه‌ای، متخصص و کارآمد آن است.

باشگاه سرمایه گذاری

اگر به دنبال سرمایه گذاری کم خطر هستید، ما شما را به استارتاپ­‌های قوی و با انگیزه، که تحت آموزش های حرفه­‌ای قرار گرفته و مسیر موفقیت خود را به خوبی شناخته‌­اند وصل می­‌کنیم.

باشگاه دانشجویی

شتابدهنده نیروی غرب با ایجاد باشگاه دانشجویی دوره‌های مهارت افزایی تکمیلی برای دانشجویان برگزار می‌کند. همچنین با پیوستن به این باشگاه از مجموعه‌ تخفیفات ما نیز بهرهمند خواهید شد.

باشگاه دانش آموزی

شتابدهنده نیروی غرب با ایجاد باشگاه دانشجویی دوره‌های مهارت افزایی تکمیلی برای دانش آموزان برگزار می کند. همچنین با پیوستن به این باشگاه از مجموعه‌ تخفیفات ما نیز بهرهمند خواهید شد.