توانمند سازی.

توانمند سازی

شتابدهنده نیروی غرب، با توجه به استقرار در کارخانه نوآوری کرمانشاه، و همچنین بهره مندی از پشتیبانی و توان شرکت نیروی غرب و سیستم آموزش NG آکادمی به عنوان همکار، خدمات توانمندسازی را با نهایت کیفیت ارائه می نماید.

توانمند سازی خدمات متنوعی از قبیل ارائه خدمات مشاوره‌ای و پشتیبانی کسب‌و‌کار، برگزاری جلسات مشاوره‌، توانمندسازی در دانش‌بنیان شدن، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، ارزش گذاری و تحقیقات بازار را شامل می شود.

ما در نیروی غرب خدمات توانمندسازی را به تمامی شرکت ها ارائه می کنیم. در صورت ورود به فرایند شتابدهی، خدمات توانمندسازی به صورت رایگان به استارتاپ ها ارائه می شود. همچنین اگر شرکتی دانش بنیان هستید، نیروی غرب به عنوان همکار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آماده ارائه این خدمات به شما می باشد. این خدمات برای شرکت هایی که دانش بنیان نیستند نیز با کمترین هزینه ممکن فراهم است.

شتاب‌دهنده نیروی غرب اولین شتاب‌دهنده نوآور و فعال در حوزه کشاورزی هوشمند در غرب کشور بوده و در این حوزه صاحب نظر و پیشرو می باشد. لذا برنامه‌‌های ویژه ای نیز با محوریت توانمندسازی در کشاورزی هوشمند طرح نموده است.