تیم ما

تیم ما

دنیا محمدی

دنیا محمدی

مدیر اجرایی

شادی درکه

شادی درکه

مدیر اداری و مالی

وحید نوری

وحید نوری

مدیر ارتباطات

درخواست همکاری در نیروی غرب: اگر به دنبال کار در محیطی یادگیرنده، صمیمی و پویا هستید و یا میخواهید به تجربه کاری خود افزوده و در محیط کار یادگیری حاصل کنید، نیروی غرب آماده همکاری با شماست. لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید