Web #3

درخواست جذب سرمایه

فرم درخواست جذب سرمایه

درخواست جذب سرمایه

کسب و کاری دارید که برای رونق آن به سرمایه بیشتری نیاز دارید؟ نیروی غرب به شما کمک می­ کند.

شما می ­توانید کسب و کار خود را معرفی کرده و نیاز به سرمایه خود را عنوان کنید. ما با اتصال شما به شبکه سرمایه گذاران نیروی غرب، فرصت جذب سرمایه گذار را برای شما فراهم می­ کنیم.

برای درخواست جذب سرمایه از نیروی غرب، فرم زیر را تکمیل کنید. ما با شما تماس خواهیم گرفت.