talent-header

پیوستن به سبد استعداد

اگر در حوضه خاصی متخصص هستید و تمایل به انجام کار های فری لنسری و یا همکاری و عضویت در تیم های استارتاپی دارید، به سبد استعداد ما بپیوندید. با عضویت در سبد استعداد شتابدهنده نیروی غرب، به شبکه نوآوری و کار آفرینی متصل شده و امکان همکاری با تیم های پویا و با انگیزه استارتاپی برای شما فراهم می شود.
کافیست اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید.

  • حوضه تخصصمیزان تخصصتوضیحات