بهترین سن راه اندازی کسب و کار

بهترین سن راه اندازی کسب و کار

به نظر شما، بهترین سن راه اندازی کسب و کار ،چند سالگی است؟ کارآفرینی کار بسیار سختی است و مستلزم تجربه‌ی کافی، اشتیاق و تحمل فشار‌های فراوانی است. معمولاً همه این ویژگی ها در دوران زندگی و در یک سن با هم در یک فرد جمع نخواهند شد. نمودار سن ایده‌آل، برعکس منحنی زنگوله‌ای است […]

Read More